POLITYKA PRYWATNOŚCI

© Copyright 2018,
Schäfer + Peters GmbH, Öhringen, Deutschland

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane możliwe do przypisania do Państwa jako osoby fizycznej, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Niemcy, e-mail: info@schaefer-peters.com - patrz nasza nota prawna. Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem datenschutz@schaefer-peters.com lub pod adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

(3) W ramach nawiązywania kontaktu z nami pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy przekazane przez Państwa dane (adres e-mail, ew. nazwisko i numer telefonu) są przez nas zapisywane, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO oraz, jeżeli Państwa zapytanie ma na celu zawarcie umowy, dodatkowo art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO). Przypadające w związku z tym dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już potrzebne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

(4) Jeżeli w ramach określonych funkcji naszej oferty współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami lub jeżeli chcemy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poniżej szczegółowo informujemy o poszczególnych operacjach. Podajemy także określone kryteria dla okresu przechowywania danych.

 

§ 2 Państwa prawa 

(1) Przysługują Państwu wobec nas następujące prawa związane z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji,
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

 

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera. Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są niezbędne pod kątem technicznym, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina wysłania żądania
 • Różnica pomiędzy aktualną strefą czasową a Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod odpowiedzi HTTP
 • Przekazana każdorazowo ilość danych
 • Strona internetowa, z której wysyłane jest żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki.

(2) Oprócz wymienionych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i za pomocą których miejsce wykorzystujące pliki cookie (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

(3) Stosowanie plików cookie:

a) Niniejsza strona internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania objaśniono poniżej:

 • Tymczasowe pliki cookie (więcej w pkt. b)
 • Stałe pliki cookie (więcej w pkt. c).

b) Cookies sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności cookies sesyjne. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Cookies sesyjne są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

c) Cookies stałe są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od życzeń oraz np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że wówczas nie będą Państwo w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

e) Korzystamy z plików cookie, aby móc identyfikować Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie, jeśli założyli Państwo na niej konto. W przeciwnym wypadku przy każdej kolejnej wizycie konieczne byłoby ponowne logowanie.

f) Stosowane pliki cookie typu flash nie są zapisywane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto stosujemy HTML5 storage objects, które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Obiekty te zapisują niezbędne dane niezależnie od Państwa przeglądarki i nie mają automatycznej daty utraty ważności. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików cookie typu flash, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniej wtyczki, np. „Better Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Stosowanie HTML5 storage objects można zablokować, ustawiając w przeglądarce tryb prywatny. Dodatkowo zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

(4) Stosowanie Google Analytics

a) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics używa tzw. ciasteczek, danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tej stronie internetowej adres IP jest na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego wcześniej skracany przez firmę Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez Państwa, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

b) Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany z innymi danymi firmy Google. 

c) Przez odpowiednie ustawienie swoich przeglądarek można zapobiec zapisaniu ciasteczek; informujemy jednak, że w tym wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli używać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych generowanych przez cookie dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie.

Gromadzenie danych przez Google Analytics można zablokować, klikając poniższy link. Zostanie wówczas umieszczony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics

d) Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w wersji skróconej, co uniemożliwia powiązanie ich z konkretnymi osobami. Jeżeli zapisane dane dotyczące Państwa umożliwiają odniesienie do Państwa osoby, odniesienie takie jest natychmiast wykluczane, a dane osobowe zostają natychmiast usunięte. 

e) Stosujemy Google Analytics w celu przeprowadzania analiz korzystania z naszej strony internetowej oraz regularnego jej optymalizowania. Na podstawie uzyskanych statystyk możemy optymalizować naszą ofertę i udostępniać Państwu atrakcyjniejszy serwis. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, firma Google podlega przepisom EU-US Privacy Shield,. Podstawę prawną dla stosowania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

f) Informacje podmiotu zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania, przegląd informacji dotyczących ochrony danych, oraz polityka prywatności.

g) Ponadto ta strona internetowa stosuje Google Analytics w celu obejmującej różne urządzenia analizy dotyczącej przepływów użytkowników, przeprowadzanej na podstawie ID użytkowników. Mogą Państwo na swoim koncie klienta w polu „Moje dane”, „Osobiste dane” wyłączyć obejmującą różne urządzenia analizę korzystania z serwisu.

 

§ 4 Pozostałe funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których w razie zainteresowania mogą Państwo skorzystać. W tym celu z reguły należy podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystujemy w celu realizacji określonej usługi i w odniesieniu do których obowiązują wymienione wcześniej zasady przetwarzania danych.

(2) W celu przetwarzania Państwa danych współpracujemy częściowo z zewnętrznymi usługodawcami. Zostali oni przez nas staranie wybrani, podlegają naszym instrukcjom i są regularnie kontrolowani.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli wspólnie z partnerami oferujemy możliwość udziału w promocjach, konkursach, zawieranie umów lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat uzyskują Państwo przy podawaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają swoją siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EWG), informujemy Państwa o skutkach tego faktu w opisie oferty.

 

§ 5 Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub odwołanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

(1) Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po zgłoszeniu odwołania.

(2) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na rozważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Taki przypadek następuje w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne w celu realizacji umowy z Państwem, co przedstawiamy w poniższym opisie funkcji. Składając sprzeciw, należy podać powody, dla których powinniśmy zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie uzasadnionego sprzeciwu sprawdzamy stan faktyczny i albo wstrzymujemy przetwarzanie danych albo je dopasowujemy lub podajemy Państwu nasze bezwzględnie podlegające ochronie powody, na podstawie których kontynuujemy przetwarzanie.

(3) Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu reklamy i analizy danych. O swoim sprzeciwie wobec przetwarzania danych w celach reklamowych mogą Państwo nas poinformować, kontaktując się z nami w następujący sposób: Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Niemcy,Telefon: +49 (0) 7941 6094 – 140, Faks: +49 (0) 7941 6094 – 8140, E-mail: datenschutz@schaefer-peters.com.