Toppmodern testutrustning Hos S+P använder vi den allra senaste testutrustningen.
På så sätt kan vi garantera absolut högsta kvalitet.

Tack vare vår kvalitetshantering (DIN EN ISO 9001:2008) kan vi säkerställa att nödvändiga kvalitetsmål uppfylls. Målen omfattar såväl traditionell kvalitetssäkring som planering och genomförande av arbetsprocesser inom hela företaget.

Kvalitetssäkring
Många av våra produkter övervakas redan i dag av ett oberoende provningsinstitut och genomgår regelbundna kontroller som utförs av en extern aktör enligt gällande regler. Vissa av produkterna omfattas även av typgodkännande för byggprodukter i enlighet med DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

I vår kvalitetssäkringsverksamhet har vi med hjälp av ett flertal mät- och provningsanordningar möjlighet att genomföra provningar exempelvis avseende dimensionsnoggrannhet, vridmoment, skruvtid och hållfasthet samt även materialanalyser i det egna provningslaboratoriet.

CERTIFIKAT
DIN EN ISO 9001-2008


Här kan våra certifikat laddas ner som PDF-filer.
 

 

Vår testutrustning
Hitec-mätmikroskop

Denna testapparat möjliggör högprecisa mätningar av sträckor, vinklar, ytor, kretsar, radier och diametrar. Genom digitaliseringen anges alltid en dokumentation av mätvärdena.

Schatz-kontrollenhet för vridmoment

Med Schatz analysenhet för vridmoment ges möjligheten att kontrollera brottmoment, åtdragningsmoment och även vridvinkel.

Urban-skruvautomat

Med denna skruvautomat kan åtdragningstider beroende på olika vikter mätas. I kombination med Schatz-vridmomentsgivare den ideala analysen av ett fästmedel.

X–Ray röntgenanalysenhet

Den optimala möjligheten att analysera materialkomponenter för fästelement i rostfritt stål och fastställer sammansättningen. Oberoende av krom-, nickel- eller molybdeninnehåll.

Nexus Premium hårdhetsprovenhet

Denna hårdhetsprovenhet är avsedd att utföra högprecisa hårdhetsprov enligt Vickers (såsom Knopp/Brinell). Mätområdet är 0,2 till 30 kp.

Mörkrum

Med denna provenhet kan glidskikten på infästningselementen optiskt kontrolleras.

Provningsanordning för cirkulärt kast

Med denna provningsanordning kan både skruvarnas rakhet, huvudets cirkulära kast gentemot skruvaxeln och fästets cirkulära kast gentemot huvuddiametern och/eller skruvaxeln fastställas för skruvlängder på upp till 500 mm.

Permeabilitetsprovningsanordning

Med denna provningsanordning kan permeabiliteten bestämmas. Måttet för materialets permeabilitet i ett magnetfält är permeabilitetsvärdet för materialet i förhållande till vakuum. Materialets magnetism.