Företaget med inbyggd kvalitetssäkring.
S+P kort och gott För att alltid kunna garantera att våra produkter håller högsta kvalitet,
använder vi oss sedan flera år av ett framgångsrikt system för kvalitetshantering.

Sedan 1996 har Schäfer + Peters varje år kontrollerats av DQS GmbH (Tyska förbundet för certifiering av management-system). För närvarande är vi framgångsrikt certifierade enligt den senaste standarden DIN EN ISO 9001: 2015.
Speciellt för handel med Ryssland har vi även tilldelats GOST-certifikatet.

Hos S + P är det inte bara produkterna, som genomgår noggranna kvalitetstester, utan också alla affärsprocesser i företaget testas. På så sätt kan vi både garantera, att våra produkter håller högsta möjliga kvalitetsstandard, och erbjuda våra kunder perfekt anpassade och snabba affärsprocesser.

Alla produkter testas med den senaste tekniken. Vår egen kvalitetssäkring utför kontinuerligt detaljerade kvalitetskontroller, för att t ex fastställa materialspecifika egenskaper.
Vi kan därför garantera att passformerna stämmer och att den kemiska sammansättningen även uppfyller specifikationerna för de mest högkvalitativa legeringarna.

Hos S+P kontrollerar vi även ständigt våra leverantörer. Genom en standardiserad process utvärderar vi inköp från alla leverantörer in i minsta detalj och väljer sedan bara den bästa partnern. En effektiv processhantering utgör idag basen för våra kontinuerliga förbättringar.

Det är enda sättet att bygga upp "rostfria" och varaktiga förbindelser med våra kunder och leverantörer!

Toppmodern testutrustning

Hos S+P använder vi den allra senaste testutrustningen. På så sätt kan vi garantera absolut högsta kvalitet.

 

Hitec-mätmikroskop
Schatz-kontrollenhet för vridmoment
Urban-skruvautomat
X–Ray röntgenanalysenhet
Nexus Premium hårdhetsprovenhet
Mörkrum
Provningsanordning för cirkulärt kast
Permeabilitetsprovningsanordning