INTEGRITETSPOLICY

© Copyright 2018,
Schäfer + Peters GmbH, Öhringen, Tyskland

§ 1 Information om insamling av personruppgifter

(1) Nedan informerar vi om insamling av personuppgifter vid nyttjandet av vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som är relaterade till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användaruppträdande.

(2) Ansvarig enligt art. 4 avs. 7 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Germany, e-post: info@schaefer-peters.com - se vår utgivningsinformation. Vår dataskyddsansvarige kan du kontakta på datenschutz@schaefer-peters.com eller genom vår postadress med tillägget ”der Datenschutzbeauftragte”.

(3) När du tar kontakt med oss med e-post eller ett kontaktformulär sparar vi de uppgifter som du lämnar till oss (din e-postadress, ev. ditt namn och ditt telefonnummer) för att vi ska kunna svara på ditt ärende (rättslig grund är art. 6 avs. 1 st. 1 lit. f GDPR och, i den mån ditt ärende har syftet att sluta ett avtal dessutom art. 6 avs. 1 st. 1 lit. b GDPR). De uppgifter som framkommer i det här sammanhanget raderar vi när de inte behöver sparas längre eller begränsar hanteringen om det finns rättslig arkiveringsskyldighet.

(4) Om vi anlitar tjänsteföretag för enskilda funktioner i vårt utbud eller vill använda dina uppgifter för kommersiella syften, kommer vi nedanstående att informera i detalj om respektive procedurer. Vi anger då även de fastställda kriterierna för lagringstiden.

 

§ 2 Dina rättigheter 

(1) Gentemot oss har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Rätt till information,
 • Rätt till korrigering eller radering,
 • Rätt till begränsning av hanteringen,
 • Rätt att motsäga dig hanteringen,
 • Rätt till dataöverförbarhet.

(2) Du har dessutom rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd på vår hantering av dina personuppgifter.

 

§ 3 Insamling av personuppgifter vid besöket på vår webbplats

(1) Om vår webbplats endast nyttjas informatoriskt, dvs. om du inte registrerar dig eller överför information till oss på annat sätt, insamlar vi en endast de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats, samlar vi in följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga för att visa vår webbplats och garantera stabiliteten och säkerheten (rättslig grund är art. 6 avs. 1 st. 1 lit. f GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för anropet
 • Tidszondifferens till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i begäran (konkret sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Respektive överförd datamängd
 • Webbplats som begäran kommer från
 • Webbläsare
 • Operativsystem och hithörande gränssnitt
 • Språk och version för webbläsarprogrammet.

(2) Förutom de ovan angivna uppgifterna sparas cookies i din dator när du nyttjar vår webbplats. Cookies är små textfiler, som sparas på hårddisken av din webbläsare och som skickar specifik information till den instans som har lagt in cookien (här av oss). Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De är till för att totalt sett göra internetanvändningen mer användarvänlig och effektivare.

(3) Användning av cookies:

a)        Den här webbplatsen använder typerna av cookies nedan, omfattning och funktionssätt enligt följande:

 • Transienta cookies (om detta b)
 • Persistenta cookies (om detta c).

b) Transienta cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Hit hör särskilt sessioncookies. Dessa sparar ett så kallat session-ID. Med detta går det att tilldela olika förfrågningar från din webbläsare till den gemensamma sessionen. Därigenom kan din webbläsare kännas igen när du går tillbaka till webbplatsen. Sessioncookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Persistenta cookies raderas automatiskt efter en föregiven tid. Denna kan skilja sig åt beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera inställningarna i din webbläsare som du vill och t.ex. neka cookies från tredje part eller att några cookies alls läggs in. Vi vill upplysa om, att du i sådana fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen.

e) Vi använder cookies för att kunna identifiera dig vid senare besök om du har ett konto hos oss. I annat fall måste du logga in igen vid varje besök.

f) Flash-cookies som används registreras inte av din webbläsare utan av ditt Flash-insticksprogram. Vi använder även HTML5 storage objects, vilka läggs in i din terminalutrustning. Dessa objekt sparar de nödvändiga uppgifterna oberoende av webbläsaren som du använder och har inget automatiskt förfallodatum. Om du inte vill ha någon bearbetning med Flash-cookies, måste du installera motsvarande tillägg, t.ex. ”Better Privacy“ för Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-cookien för Google Chrome. Du kan förhindra nyttjandet av HTML5 storage objects genom att du ställer in privat surfning/inkognitoläge i din webbläsare. Dessutom rekommenderar vi att du med jämna mellanrum raderar dina cookies och historiken för webbläsaren manuellt.

(4) Användning av Google Analytics

a) Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler, som sparas i din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som skapas genom cookien om nyttjandet av den här webbplatsen överförs i regel till en server för Google i USA och sparas där. Vid aktivering av IP-anonymiseringen på den här webbplatsen, kortas dock din IP-adress av Google inom medlemsländer i Europeiska unionen eller i andra länder i överenskommelsen i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server för Google i USA och kortas där. På uppdrag av innehavaren av den här webbplatsen kommer Google att använda den här informationen, för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster åt webbplatsens innehavare förbundna med nyttjandet av webbplatsen och internetnyttjandet.

b) IP-adressen som har överförts av din webbläsare inom ramen av Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google. 

c) Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i din webbläsare, vi vill dock informera om att du i det här fallet eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på den här webbplatsen full ut. Du kan utöver detta förhindra registreringen av de data som skapas av cookien och som relaterar till ditt nyttjande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google, samt bearbetningen av dessa data genom Google, genom att du laddar ner och installerar den webbläsar-plugin som finns på följande länk.

Du kan även förhindra att Google Analytics registrerar dina uppgifter genom att klicka på följande länk. Den opt-out-cookie sätts som förhindrar att dina uppgifter registreras vid framtida besök på den här webbplatsen: deaktivera Google Analytics

d) Den här webbplatsen använder Google Analytics med tilläget ”_anonymizeIp()“. Därigenom hanteras IP-adresser i kortad form, det är därmed uteslutet att relatera till personer. I den mån de insamlade uppgifterna får en personreferens, utesluts den omedelbart och personuppgifterna raderas därmed omgående. 

e) Vi använder Google Analytics för att kunna analysera nyttjandet av vår webbplats och förbättra den med jämna mellanrum. Med den framtagna statistiken kan vi förbättra vårt utbud och utforma det mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall, då personuppgifter överförs till USA, har Google gått med på överenskommelsen EU-US Privacy Shield. Rättslig grund för nyttjandet av Google Analytics är art. 6 avs. 1 st. 1 lit. f GDPR.

f) Information om det tredje företaget: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor,Översikt uppgiftsskydd: samt integritetspolicyn.

g) Google Analytics använder dessutom den här webbplatsen för cross device tracking, vilket genomförs via ett användar-ID. I ditt kundkonto under ”Mina uppgifter”, Personliga uppgifter” kan du deaktivera cross device tracking.

 

§ 4 Fler funktioner och tjänster för vår webbplats

(1) Förutom rent informativt nyttjande av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan nyttja vid intresse. Du måste då som regel ange fler personuppgifter, vilka vi nyttjar för att kunna utföra respektive tjänst. För denna tjänst gäller de ovan angivna principerna för uppgiftshantering.

(2) Till en del anlitar vi externa tjänsteföretag för att hantera din uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och anlitats av oss, de är förpliktigade att följa våra anvisningar och kontrolleras med jämna mellanrum.

(3) Vi kan även lämna vidare dina personuppgifter till tredje part, om deltagande i kampanjer, tävlingar, slutande av avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partner. Mer information om detta får du om dina personuppgifter anges eller nedan i beskrivningen av utbudet.

(4) I den mån våra tjänsteföretag eller partner har sitt säte i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), informerar vi om följderna till denna omständighet när tjänsten beskrivs.

 

§ 5 Invändning eller hävning av hanteringen av dina uppgifter

(1) Om du har samtyckt till att dina uppgifter hanteras, kan du när som helst invända mot det. En sådan hävning kan påverka pålitligheten i hanteringen av dina personuppgifter, efter att du har meddelat oss invändningen.

(2) I den mån vi stödjer hanteringen av dina personuppgifter på intresseavvägning, kan du invända mot hanteringen. Detta är fallet om hanteringen i synnerhet inte krävdes för att fullgöra ett avtal med dig, vilket framläggs av oss vid beskrivningen nedan av funktionerna. Vid utövandet av ett dylikt hävande ber vi om anledningarna, varför vi inte ska hantera dina personuppgifter på det sätt vi har gjort. Vid ett motiverat hävande kontrollerar vi sakläget och kommer antingen att upphöra med uppgiftshanteringen eller anpassa den, eller delge dig våra tvingande skyddsvärda anledningar som gör att vi fortsätter med hanteringen.

(3) Självklart kan du alltid motsäga dig hantering av dina personuppgifter med syftet reklam och dataanalys. Information om att motsäga sig reklam finns på följande kontaktuppgifter: Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Germany,telefon: +49 (0) 7941 6094 – 140, fax: +49 (0) 7941 6094 – 8140, e-post: datenschutz@schaefer-peters.com.