Topmoderne kontrolmidler Hos S+P anvendes de mest moderne kontrolmidler.
På den måde kan vi garantere den højeste kvalitet.

Med vores kvalitetsstyring iht. DIN EN ISO 9001:2008 kan vi garantere, af de nødvendige kvalitetsmål bliver implementeret. Disse omfatter såvel den klassiske kvalitetssikring som planlægningen og gennemførelsen af arbejdsprocesserne i hele virksomheden.

Kvalitetssikring
Mange af vores produkter overvåges allerede i dag af et uafhængigt testinstitut og underkastes regelmæssigt kontroller iht. retningslinjerne for ekstern overvågning. Dette underbygges yderligere med bygningstilsynets godkendelse af forskellige produkter.

I forbindelse med vores kvalitetssikring har vi takket være en bred vifte af måle- og kontrolapparater mulighed for at udføre analyser af dimensionsstabilitet, drejningsmomenter, iskruningstider, styrke samt materialeanalyser i vores eget testlaboratorium.

ZERTIFIKAT
DIN EN ISO 9001-2008


Her kan du downloade vores certifikat som PDF-fil.
 

 

Vores kontrolmidler
Hitec-målemikroskop

Dette kontrolinstrument gør det mulig at foretage ekstremt præcise målinger af længder, vinkler, flader, cirkler, radier og diametre. Det digitale format gør det til enhver tid muligt af dokumentere måleværdierne.

Drejningsmomentkontrolinstrument fra Schatz

Drejningsmoment-analyseinstrumentet fra Schatz gør det muligt at kontrollere brudmomenter, iskruningsdrejningsmomenter eller også drejningsvinklen.

Urban-skrueautomat

Denne skrueautomat gør det muligt at måle iskruningstider under påvirkning af forskellige vægtbelastninger. Sammen med drejningsmomentmåleren fra Schatz opnår man den ideelle analyse af et forbindelsesmiddel.

X–Ray røntgenanalyseinstrument

Den optimale mulighed for at analysere materialebestanddelene hos forbindelseselementer af rustfrit stål samt at bestemme sammensætningen. Uanset om der er tale om krom-, nikkel- eller molybdænindholdet.

Nexus hårdhedskontrolinstrument i premium kvalitet

Dette hårdhedskontrolinstrument er velegnet til at udføre ultrapræcise hårdhedstest iht. Vickers (samt Knopp / Brinell). Måleområdet er 0,2 til 30 kp.

Mørkekammer

Dette kontrolinstrument gør det muligt optisk at påvise antifriktionsbelægning, som er påført på
fastgørelseselementerne.

Koncentricitets-kontrolapparat

Dette kontrolapparat kan anvendes til at måle skruens beskaffenhed, hovedets koncentricitet i forhold til skrueaksen, holderens koncentricitet i forhold til hoveddiameteren og / eller skrueaksen ved en skruelængde på op til 500 mm.

Permeabilitets-kontrolapparat

Dette kontrolapparat gør det muligt at måle permeabiliteten. Målet for materialets permeabilitet i en magnet er permeabilitetsværdien for materialet i forhold til vakuum. Materialets magnetiske egenskaber.