Logo S+P
1982
Založení společnosti Schäfer + Peters GmbH
Majitelé a jednatelé Gerhard Schäfer a Helmut Peters společně založili v roce 1982 společnost Schäfer + Peters GmbH (zkráceně S+P). Rozhodnutí zaměřit se na spojovací materiál z nerezové oceli padlo rychle. První obchodní aktivity byly zahájeny v červenci 1982 v ulici Uhlandstraße v Öhringenu. Základem úspěšného obchodního modelu bylo dlouholeté know-how a společný týmový duch.
1986
Přesun na Stettiner Strasse
Vzhledem k výraznému rozšíření sortimentu výrobků vzrostla potřeba dalších skladovacích prostor. Společnost S+P se proto s 20 zaměstnanci přestěhovala do nedaleké firemní budovy na Stettiner Straße v Öhringenu. S rostoucím obratem rostla i potřeba kvalifikovaných odborníků. Z tohoto důvodu se společnost S+P zaměřila na školení již v rané fázi, aby mohla speciálně vyškolit odborníky pro výzvy tohoto oboru. Vzdělávání mladých odborníků má ve společnosti dodnes vysokou prioritu.
1989
1. Výstava na mezinárodním veletrhu železářského zboží
Jedním z faktorů úspěchu společnosti S+P je osobní kontakt a profesionální péče o zákazníky od samého počátku. Proto společnost S+P poprvé vystavovala na mezinárodním veletrhu železářského zboží v Kolíně nad Rýnem v roce 1989. Společnost se rychle stala jednou z nejlepších adres, pokud jde o spojovací materiál z nerezové oceli. Společnost S+P je dodnes zastoupena na největších veletrzích v oboru.
1992
Nová budova a stěhování na Zeilbaumweg
Aby byl zajištěn růst společnosti a uspokojeny rostoucí objednávky zákazníků, společnost se neustále rozšiřovala. V roce 1991 byla realizována nová budova společnosti Schäfer + Peters GmbH. Od roku 1992 zde sídlí společnost, která je dnes předním světovým velkoobchodem se spojovacím materiálem z nerezové oceli.
1996
Certifikace podle ISO 9001:1994
Certifikací podle normy ISO 9001:1994 prokázala společnost S+P v roce 1996, že interní postupy a procesy společnosti splňují mezinárodní normy pro řízení kvality. V průběhu této úspěšné implementace zavedla společnost S+P proces řízení kvality v celé společnosti, takže jsou průběžně testovány nejen naše výrobky, ale také všechny procesy a standardy.
1997
Rozšíření skladu o 200 %
Společnost postupně rozšířila své působiště. V roce 1997 následovalo první rozšíření skladu o 200 %. Kromě 14 metrů vysokého skladu byly zavedeny nejmodernější technologie, které zlepšily dobu zpracování v rámci logistiky a zajistily rychlé dodání zákazníkům.
2001
Zahájení elektronického podnikání
V rámci digitalizace spustila společnost S+P v roce 2001 e-business. Zavedení internetového obchodu umožnilo zákazníkům z celého světa přístup k širokému sortimentu výrobků 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2004 proběhla první elektronická výměna obchodních dokumentů prostřednictvím EDI, což urychlilo a zjednodušilo proces objednávání.
2007
Přístavba skladu a administrativní budovy
Deset let po první přístavbě byla budova společnosti rozšířena o moderní administrativní budovu a další rozšíření skladu. V letech 2010 a 2017 následovaly další přestavby, například instalace skladové galerie a zavedení skladu dlouhého zboží.

Sklad S+P dnes nabízí více než 60 000 paletových a volně ložených skladovacích míst na ploše přibližně 12 000 m2 a je největším skladem spojovacího materiálu z nerezové oceli v Evropě. Díky velké skladovací kapacitě a spolupráci se spolehlivými logistickými partnery zaručuje společnost vysokou dostupnost a nejkratší dodací lhůty - nejen v Německu, ale po celém světě.​​​​​​​
2008
Zavedení bezpapírového vychystávání
Společnost S+P je na trhu známá svou rychlou dynamikou sortimentu, rozmanitostí výrobků a spolehlivostí. V roce 2008 bylo s pomocí nejmodernějšího skladového systému zavedeno bezpapírové vychystávání objednávek. Kromě zvýšení produktivity v rámci logistiky nové terminály šetří zdroje a zároveň přispívají k ochraně životního prostředí.
2014
Zelená elektřina s fotovoltaikou
Udržitelné řízení je jednou z hodnot společnosti S+P. Proto se společnost již v počáteční fázi zaměřila na obnovitelné zdroje energie a v roce 2014 nainstalovala systém vlastní spotřeby s fotovoltaikou. Díky této zelené elektřině může společnost S+P zajistit velkou část své spotřeby energie.
2018
Certifikace Dualis
S+P je spolehlivá a na budoucnost orientovaná vzdělávací společnost. Cílem je vyškolit mladé a kvalifikované odborníky v různých profesích a dlouhodobě je začlenit do společnosti. V roce 2018 získala společnost S+P poprvé pečeť Dualis za vysokou kvalitu školení. Úspěšný opakovaný audit následoval v roce 2022.
2022
Máme důvod k oslavě - S+P slaví 40 let!
Dnes je společnost S+P celosvětovým lídrem na trhu spojovacího materiálu z nerezové oceli. Kromě hodnot, jako jsou loajalita k zákazníkům, kvalita, servis a spolehlivost dodávek, je u společnosti S+P v popředí týmový duch. V současné době zaměstnává společnost ve svém sídle v Öhringenu více než 270 lidí. K úspěchu společnosti významně přispívá dlouholeté know-how zaměstnanců. Díky vizi a realizaci nového sídla má společnost S+P před sebou ještě mnoho zajímavých let a navzdory současným problémům hledí pozitivně do budoucnosti bez rzi.