PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

© Copyright 2018,
Schäfer + Peters GmbH, Öhringen, Deutschland

§ 1 Informace ke zjišťování osobních údajů

(1) Na následujících řádcích informujeme o zjišťování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje vztahující se k dané osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Zodpovědnost nese dle čl. 4 odst. 7 evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) firma Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Německo, e-mail: info@schaefer-peters.com - viz naše impresum. Osoby zodpovědné za ochranu údajů můžete kontaktovat na e-mailu datenschutz@schaefer-peters.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „der Datenschutzbeauftragte“.

(3) V případě Vašeho kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře budou Vaše uvedené údaje (e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a telefonní číslo) uloženy, abychom mohli vyhovět Vaší žádosti (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR, a v případě, že se Vaše žádost týká ukončení smlouvy také čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. b GDPR). Údaje uvedené v této souvislosti smažeme ihned poté, co jejich uložení již nebude nutné nebo omezíme jejich zpracování, pokud vyvstanou zákonné povinnosti týkající se uchování těchto dat.

(4) Pokud bychom pro jednotlivé funkce naší nabídky chtěli opětovně využít poskytovatele služeb nebo využít Vaše údaje k reklamním účelům, budeme Vás detailně informovat o všech příslušných postupech. V této souvislosti jmenujeme stanovená kritéria týkající se doby uchování Vašich údajů.

 

§ 2 Vaše práva 

(1) Vůči naší společnosti máte následující práva týkající se příslušných osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu či vymazání,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na námitku proti zpracování,
 • právo na převedení údajů.

(2) Dále máte právo vznést stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů naší společností na příslušné dozorčí orgány.

 

§ 3 Zjišťování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

(1) Při pouhém informačním používání naší webové stránky, tedy pokud nejste registrováni nebo jiným způsobem nesdělujete informace, zjišťujeme pouze osobní údaje, které přenese Váš webový prohlížeč na náš server. Chcete-li sledovat naši webovou stránku, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro zobrazení webové stránky a stabilitu a zabezpečení technicky nezbytné (právní podklad čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR):

 • IP-adresa
 • datum a čas poptávky
 • odlišnost časových pásem vzhledem ke Greenwich Mean Time (GMT)
 • obsah poptávky (konkrétní strana)
 • status přístupu/stavový kód HTTP
 • aktuálně přenesené množství dat
 • webová stránka, ze které poptávka přichází
 • webový prohlížeč
 • provozní systém a jeho povrchy
 • jazyk a verze softwaru webového prohlížeče.

(2) Dodatečně k výše uvedeným údajům jsou při používání naší webové stránky do Vašeho počítače ukládány cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které server pošle prohlížeči a uloží na Vašem pevném disku a díky nimž se místu, které cookie využívá (v tomto případě přes nás), pošlou určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenést viry na Váš počítač. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky příjemnější a efektivnější.

(3) Použití cookies:

a) Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování jsou popsány níže:

 • Přechodné cookies (více viz b)
 • Trvalé cookies (více viz c).

b) Přechodné cookies jsou automaticky vymazány, jakmile uzavřete webový prohlížeč. Patří k nim především tzv. session-cookies (krátkodobé). Tato cookies uloží tzv. session-ID, díky němuž se různé žádosti Vašeho prohlížeče přiřazují jednotlivým relacím. Díky tomu může Váš počítač identifikovat, že jste se vrátili na naši webovou stránku. Tzv. session-cookies budou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete webový prohlížeč.

c) Trvalé cookies se automaticky vymažou po uplynutí zadané doby trvání, která se může lišit. Cookies můžete kdykoli vymazat v bezpečnostních nastaveních Vašeho webového prohlížeče.

d) Nastavení Vašeho webového prohlížeče můžete konfigurovat dle Vašeho přání a např. odmítnout přijetí cookies třetí strany nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás, že eventuálně nemusíte využívat všechny funkce této webové stránky.

e) Cookies používáme proto, abychom mohli být identifikováni pro následné návštěvy, pokud disponujete účtem u nás. V opačném případě byste se museli pro každou návštěvu opětovně přihlásit.

f) Použité Flash-cookies nejsou zjišťovány prostřednictvím Vašeho prohlížeče, ale přes Váš Flash-Plug-in. Dále využíváme HTML5 storage objects, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají nutné údaje nezávisle na Vašem použitém webovém prohlížeči a nemají žádné automatické datum uplynutí. Jestliže si nepřejete zpracování flash-cookies, musíte instalovat příslušný Add-On, např.„Better Privacy“ pro prohlížeč Mozilla Firefox nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome. Používání HTML5 storage objects můžete zabránit tím, že ve Vašem webovém prohlížeči nastavíte soukromý režim. Kromě toho doporučujeme pravidelně manuálně vymazávat Vaše cookies a průběh webového prohlížeče.

(4) Použití Google Analytics

a) Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu analýzy webu spol. Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a tím umožňují analýzu používání webové stránky. Informace zjištěné přes cookies o používání naší webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce se však Vaše IP adresa z Googlu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenese na server Googlu v USA a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, aby sestavoval reporty o aktivitách webové stránky a poskytoval další služby spojené s používáním webové stránky a internetu vůči provozovateli webové stránky.

b) IP adresa přenesená z Vašeho webového prohlížeče v rámci Google Analytics nebude slučována s ostatními daty Googlu. 

c) Příslušným nastavením softwaru Vašeho webového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies, upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nemůžete využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete také zabránit zjišťování údajů, které vygenerovaly cookies, a které se vztahují na Vaše používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) na Googlu a zpracování těchto údajů spol. Google tak, že si stáhnete a nainstalujete Plug-in webovéhoprohlížeče dostupného na odkazu.

Dále můžete zabránit zjišťování Vašich údajů přes Google Analytics tak, že kliknete na následující odkaz. Je zde stanoveno Opt-Out cookie, které zabrání zjišťování Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Google Analytics

d) Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tímto způsobem jsou zkrácené IP adresy dále zpracovány, vztažnost k osobám lze díky tomu vyloučit. V případě, že se shromážděné informace vztahují k osobě, proces je ihned ukončen a údaje okamžitě vymazány. 

e) Využíváme Google Analytics, abychom analyzovali využívání naší webové stránky a mohli ji pravidelně vylepšovat. Díky získaným statistikám můžeme vylepšovat naši nabídku a vytvářet ji pro uživatele zajímavější. Pro výjimečné případy, ve kterých se údaje vztahující k osobě přenáší do USA, je Google podroben EU-US Privacy Shield. Právním podkladem pro užívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR.

f) Informace o třetím poskytovateli služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky, přehled k ochraně dat, i prohlášení o ochraně údajů.

g) Kromě toho tato webová stránka používá Google Analytics pro přístroj přesahující analýzu proudu návštěvníků, která je prováděna prostřednictvím uživatelského ID. Tuto analýzu můžete deaktivovat ve Vašem zákaznickém účtu v části „Moje údaje“, „osobní údaje“.

 

§ 4 Další funkce a nabídky naší webové stránky

(1) Kromě čistě informačního využívání naší webové stránky nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte zpravidla zadat další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby, a pro které platí výše uvedené zásady pro zpracování údajů.

(2) Částečně využíváme pro zpracování Vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty si pečlivě vybíráme a pověřujeme, jsou vázáni našimi nařízeními a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje předávat třetím stranám, pokud spolu s našimi partnery nabízíme účasti na akcích, výherní hry, uzavíráme smlouvu či podobné služby. Bližší informace obdržíte při odevzdání Vašich osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme Vás o tom v popisu naší nabídky.

 

§ 5 Námitka nebo odvolání vůči zpracování Vašich údajů

(1) Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání, které vůči nám vyslovíte, ovlivní oprávněnost ke zpracování Vašich osobních údajů.

(2) Vzhledem k tomu, že se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme o vyváženost zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. To v případě, pokud zpracování údajů není vyžadováno pro splnění smlouvy, pokud by tak bylo uvedeno v následujícím popisu funkcí. V případě vznesení námitky Vás prosíme o uvedení důvodů, proč nemůžeme Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jako doposud. V případě odůvodněné námitky přezkoumáme stav věci a buď nastavíme, resp. upravíme, zpracování dat nebo Vám předložíme důvody nutné k ochraně údajů, kvůli kterým budeme nadále ve zpracování údajů pokračovat. 

(3) Samozřejmě můžete kdykoli odvolat zpracování Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo analýzy dat. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese a telefonním čísle: Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Německo,telefon: +49 (0) 7941 6094 – 140, Fax: +49 (0) 7941 6094 – 8140, E-Mail: datenschutz@schaefer-peters.com.