Nejmodernější zkušební prostředky Firma S+P používá nejmodernější zkušební prostředky.
Zajišťuje tak nejvyšší kvalitu.

Díky managementu kvality DIN EN ISO 9001:2008 pro Vás zajišťujeme prosazování požadovaných kvalitativních cílů. To zahrnuje jak klasické zabezpečení kvality, tak plánování a provádění pracovních procesů v celém podniků.

Zabezpečení kvality
Mnoho našich produktů je již dnes sledováno nezávislými zkušebnami a podrobuje se pravidelným zkouškám dle předpisů o nezávislém monitoringu. To potvrzuje také stavební technické osvědčení DIBt u různých produktů.

Naše nástroje k zabezpečení kvality, jako jsou různá měřicí a testovací zařízení, nám umožňují provádět celou řadu zkoušek, např. na rozměrovou stálost, točivé momenty, šroubovací časy a odolnost nebo také materiálové analýzy v naší vlastní zkušební laboratoři.

CERTIFIKÁT
DIN
EN ISO 9001-2008


Zde je k dispozici náš certifikát ve formátu PDF ke stažení.
 

 

Naše testovací zařízení
Měřicí mikroskop Hitec

Tento zkušební přístroj umožňuje velmi přesné měření vzdáleností, úhlů, ploch, obvodů, poloměrů a průměrů. Digitalizační technika umožňuje kdykoli vytvořit dokumentaci naměřených hodnot.

Zkušební přístroj krouticího momentu Schatz

Analytický přístroj krouticího momentu Schatz umožňuje kontrolovat krouticí momenty lomu, utahování nebo také úhel natočení.

Šroubovací automat Urban

Tento šroubovací automat umožňuje měření časů šroubování pod vlivem různých hmotností. Ve spojení se snímačem krouticího momentu Schatz umožňuje optimální analýzu spojovacího prvku.

Rentgenový analytický přístroj X-Ray

Optimální možnost umožňuje analyzovat materiálové komponenty spojovacích prvků z nerezové oceli a jejich složení. Ať už se jedná o obsah chromu, niklu nebo molybdenu.

Vysoce kvalitní tvrdoměr Nexus

Tento tvrdoměr je vhodný k provádění vysoce přesných zkoušek tvrdosti podle Vickerse (nebo Knoppa/
Brinella). Rozsah měření činí 0,2 až 30 kp.

Temná komora

Tento zkušební přístroj umožňuje opticky prokazovat kluznou vrstvu nanesenou na upevňovacích prvcích.

Zkoušečka kruhovitosti

Toto testovací zařízení umí zjistit rovnost šroubů, kruhový pohyb hlavy vzhledem k ose šroubu, cirkulaci úložného přípravku vzhledem k průměru hlavy a/nebo k ose šroubu až do délky šroubu 500 mm.

Zkoušečka permeability

Toto zařízení umožňuje testovat permeabilitu. Hodnota permeability materiálu v magnetickém poli je magnetická hodnota permeability pro tento materiál vzhledem k vakuu. Magnetismus materiálu.