EN ANLEDNING ATT FIRA!

Under de senaste 40 åren har företaget Schäfer + Peters GmbH fått ett betydande rykte på marknaden och är än idag troget sitt motto "Vi vill inte bara vara en partner, utan en vän till handeln". Företaget står för en stark koppling och är alltid medvetet om sitt ansvar gentemot sina anställda, globala kunder, leverantörer och miljön. I dag kan S+P se tillbaka på 40 framgångsrika verksamhetsår.


Tidslinje

 • 1982
  GRUNDANDET AV SCHÄFER + PETERS GMBH

  Ägarna och direktörerna Gerhard Schäfer och Helmut Peters grundade tillsammans Schäfer + Peters GmbH (S+P) 1982. Beslutet att fokusera på fästelement av rostfritt stål fattades snabbt. Den första verksamheten inleddes i juli 1982 i Uhlandstraße i Öhringen. Hörnstenarna för den framgångsrika affärsmodellen var den mångåriga kunskapen och den gemensamma lagandan.

 • 1986
  FLYTTA TILL STETTINER STRASSE

  På grund av den kraftiga expansionen av produktsortimentet ökade behovet av ytterligare lagerutrymmen. Därför flyttade S+P med 20 anställda till en närliggande företagsbyggnad på Stettiner Straße i Öhringen. I takt med att omsättningen ökade, ökade också behovet av kvalificerade specialister. Därför fokuserade S+P på utbildning i ett tidigt skede för att särskilt utbilda specialister för branschens utmaningar. Utbildningen av unga yrkesverksamma har än i dag hög prioritet i företaget.

 • 1989
  1. UTSTÄLLNING PÅ DEN INTERNATIONELLA HÅRDVARUMÄSSAN

  En av S+P:s framgångsfaktorer är personlig kontakt och professionell kundvård redan från början. Därför ställde S+P ut för första gången på den internationella hårdvarumässan i Köln 1989. Företaget blev snabbt en av de främsta adresserna när det gällde fästelement av rostfritt stål. Idag är S+P fortfarande representerat på de största mässorna i branschen.

 • 1992
  NY BYGGNAD OCH FLYTT TILL ZEILBAUMWEG

  För att säkerställa företagets tillväxt och för att möta de ökande kundbeställningarna expanderade företaget stadigt. 1991 byggdes Schäfer + Peters GmbH:s nya byggnad. Sedan 1992 har detta varit huvudkontoret för vad som nu är världens ledande grossist av fästelement i rostfritt stål.

 • 1996
  CERTIFIERING ENLIGT ISO 9001:1994

  Med certifieringen enligt ISO 9001:1994 bevisade S+P 1996 att företagets interna rutiner och processer uppfyller de internationella standarderna för kvalitetshantering. I samband med detta framgångsrika genomförande har S+P inrättat en kvalitetsstyrningsprocess i hela företaget, så att inte bara våra produkter testas kontinuerligt, utan alla processer och standarder optimeras kontinuerligt.


   

 • 1997
  UTBYGGNAD - UTÖKNING AV LAGRET MED 200 %

  Företaget utvidgade sin verksamhet gradvis. År 1997 följde den första utvidgningen med en utbyggnad av lagret med 200 %. Förutom ett 14 meter högt lager med höga lagerhallar har den modernaste tekniken implementerats, vilket förbättrade processtiden inom logistiken och säkerställde snabba leveranser till kunderna.

 • 2001
  STARTA E-HANDEL

  I samband med digitaliseringen lanserade S+P sin e-handel 2001. Införandet av en webbshop gjorde det möjligt för kunder från hela världen att få tillgång till det breda produktsortimentet dygnet runt. År 2004 skedde det första elektroniska utbytet av affärsdokument via EDI, vilket påskyndade och förenklade beställningsprocessen.

 • 2007
  2. BILAGA - UTBYGGNAD AV LAGER- OCH ADMINISTRATIONSBYGGNADEN.

  Tio år efter den första utbyggnaden utökades företagsbyggnaden med en modern administrationsbyggnad och ytterligare en utbyggnad av lagret. Ytterligare ombyggnadsåtgärder följde 2010 och 2017, t.ex. installation av en lagergalleri och införande av ett långvarulager.

  I dag erbjuder S+P:s lager mer än 60 000 pallplatser och bulkförvaringsplatser på en yta på cirka 12 000 kvadratmeter och är Europas största lager för fästelement av rostfritt stål. Tack vare den stora lagringskapaciteten och samarbetet med pålitliga logistikpartners garanterar företaget hög tillgänglighet och kortaste leveranstider - inte bara i Tyskland utan i hela världen.

 • 2008
  INFÖRANDE AV PAPPERSLÖS PLOCKNING

  S+P är känt på marknaden för sin snabba dynamik i produktsortimentet, sitt produktutbud och sin tillförlitlighet. Med hjälp av ett toppmodernt lagersystem infördes papperslös orderplockning 2008. Förutom en ökad produktivitet inom logistiken sparade de nya terminalerna resurser och bidrog samtidigt till miljön.

 • 2014
  GRÖN EL MED SOLCELLER

  Hållbar förvaltning är en av S+P:s värderingar. Därför fokuserade företaget tidigt på förnybar energi och installerade ett självförbrukningssystem med solceller 2014. Med denna gröna el kan S+P säkra en stor del av sin energiförbrukning.

 • 2018
  DUALIS-CERTIFIERING

  S+P står för ett pålitligt och framtidsorienterat utbildningsföretag. Målet är att utbilda unga och kvalificerade specialister inom olika yrken och att integrera dem i företaget på lång sikt. År 2018 fick S+P för första gången Dualis-sigillet för hög utbildningskvalitet. Den framgångsrika förnyade revisionen ägde rum 2022.

 • 2022
  VI HAR ANLEDNING ATT FIRA - S+P FIRAR 40 ÅR!

  Idag har S+P etablerat sig som marknadsledare för fästelement av rostfritt stål i hela världen. Förutom värderingarna kundlojalitet, kvalitet, service och leveranssäkerhet är teamkänslan i fokus hos S+P. I dag har företaget över 270 anställda i Öhringen. De anställdas långvariga kunskaper bidrar i hög grad till företagets framgång. Med visionen och förverkligandet av en ny plats har S+P fortfarande många spännande år framför sig och ser positivt på en rostfri framtid trots de nuvarande utmaningarna.