DŮVOD K OSLAVĚ!

Za posledních 40 let si společnost Schäfer + Peters GmbH získala na trhu významné renomé a dodnes zůstává věrná svému mottu "Nechceme být jen partnerem, ale i přítelem obchodu". Společnost si zakládá na silném propojení a je si vždy vědoma své odpovědnosti vůči zaměstnancům, globálním zákazníkům, dodavatelům a životnímu prostředí. Dnes se společnost S+P může ohlédnout za 40 úspěšnými obchodními roky.


Časová osa

 • 1982
  ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI SCHÄFER + PETERS GMBH

  Majitelé a jednatelé Gerhard Schäfer a Helmut Peters společně založili v roce 1982 společnost Schäfer + Peters GmbH (zkráceně S+P). Rozhodnutí zaměřit se na spojovací materiál z nerezové oceli padlo rychle. První obchodní aktivity byly zahájeny v červenci 1982 v ulici Uhlandstraße v Öhringenu. Základem úspěšného obchodního modelu bylo dlouholeté know-how a společný týmový duch.

 • 1986
  PŘESUN NA STETTINER STRASSE

  Vzhledem k výraznému rozšíření sortimentu výrobků vzrostla potřeba dalších skladovacích prostor. Společnost S+P se proto s 20 zaměstnanci přestěhovala do nedaleké firemní budovy na Stettiner Straße v Öhringenu. S rostoucím obratem rostla i potřeba kvalifikovaných odborníků. Z tohoto důvodu se společnost S+P zaměřila na školení již v rané fázi, aby mohla speciálně vyškolit odborníky pro výzvy tohoto oboru. Vzdělávání mladých odborníků má ve společnosti dodnes vysokou prioritu.

 • 1989
  1. VÝSTAVA NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU HARDWARU

  Jedním z faktorů úspěchu společnosti S+P je osobní kontakt a profesionální péče o zákazníky od samého počátku. Proto společnost S+P poprvé vystavovala na mezinárodním veletrhu hardwaru v Kolíně nad Rýnem v roce 1989. Společnost se rychle stala jednou z nejlepších adres, pokud jde o spojovací materiál z nerezové oceli. Společnost S+P je dodnes zastoupena na největších veletrzích v oboru.

 • 1992
  NOVÁ BUDOVA A STĚHOVÁNÍ NA ZEILBAUMWEG

  Aby byl zajištěn růst společnosti a uspokojeny rostoucí objednávky zákazníků, společnost se neustále rozšiřovala. V roce 1991 byla realizována nová budova společnosti Schäfer + Peters GmbH. Od roku 1992 zde sídlí společnost, která je dnes předním světovým velkoobchodem se spojovacím materiálem z nerezové oceli.

 • 1996
  CERTIFIKACE PODLE ISO 9001:1994

  Certifikací podle normy ISO 9001:1994 prokázala společnost S+P v roce 1996, že interní postupy a procesy společnosti splňují mezinárodní normy pro řízení kvality. V průběhu této úspěšné implementace zavedla společnost S+P proces řízení kvality v celé společnosti, takže jsou průběžně testovány nejen naše výrobky, ale také všechny procesy a standardy.


   

 • 1997
  ROZŠÍŘENÍ - ROZŠÍŘENÍ SKLADU O 200 %

  Společnost postupně rozšířila své působiště. V roce 1997 následovalo první rozšíření skladu o 200 %. Kromě 14 metrů vysokého skladu byly zavedeny nejmodernější technologie, které zlepšily dobu zpracování v rámci logistiky a zajistily rychlé dodání zákazníkům.

 • 2001
  ZAHÁJENÍ ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ

  V rámci digitalizace spustila společnost S+P v roce 2001 e-business. Zavedení internetového obchodu umožnilo zákazníkům z celého světa přístup k širokému sortimentu výrobků 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2004 proběhla první elektronická výměna obchodních dokumentů prostřednictvím EDI, což urychlilo a zjednodušilo proces objednávání.

 • 2007
  2. PŘÍSTAVBA - PŘÍSTAVBA SKLADU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

  Deset let po první přístavbě byla budova společnosti rozšířena o moderní administrativní budovu a další rozšíření skladu. V letech 2010 a 2017 následovaly další přestavby, například instalace skladové galerie a zavedení skladu dlouhého zboží.

  Sklad S+P dnes nabízí více než 60 000 paletových a volně ložených skladovacích míst na ploše přibližně 12 000 m2 a je největším skladem spojovacího materiálu z nerezové oceli v Evropě. Díky velké skladovací kapacitě a spolupráci se spolehlivými logistickými partnery zaručuje společnost vysokou dostupnost a nejkratší dodací lhůty - nejen v Německu, ale po celém světě.

 • 2008
  ZAVEDENÍ BEZPAPÍROVÉHO VYCHYSTÁVÁNÍ

  Společnost S+P je na trhu známá svou rychlou dynamikou sortimentu, rozmanitostí výrobků a spolehlivostí. V roce 2008 bylo s pomocí nejmodernějšího skladového systému zavedeno bezpapírové vychystávání objednávek. Kromě zvýšení produktivity v rámci logistiky nové terminály šetří zdroje a zároveň přispívají k ochraně životního prostředí.

 • 2014
  ZELENÁ ELEKTŘINA S FOTOVOLTAIKOU

  Udržitelné řízení je jednou z hodnot společnosti S+P. Proto se společnost již v počáteční fázi zaměřila na obnovitelné zdroje energie a v roce 2014 nainstalovala systém vlastní spotřeby s fotovoltaikou. Díky této zelené elektřině může společnost S+P zajistit velkou část své spotřeby energie.

 • 2018
  CERTIFIKACE DUALIS

  S+P je spolehlivá a na budoucnost orientovaná vzdělávací společnost. Cílem je vyškolit mladé a kvalifikované odborníky v různých profesích a dlouhodobě je začlenit do společnosti. V roce 2018 získala společnost S+P poprvé pečeť Dualis za vysokou kvalitu školení. Úspěšný opakovaný audit následoval v roce 2022.

 • 2022
  MÁME DŮVOD K OSLAVĚ - S+P SLAVÍ 40 LET!

  Dnes je společnost S+P celosvětovým lídrem na trhu spojovacího materiálu z nerezové oceli. Kromě hodnot, jako jsou loajalita k zákazníkům, kvalita, servis a spolehlivost dodávek, je u společnosti S+P v popředí týmový duch. V současné době zaměstnává společnost ve svém sídle v Öhringenu více než 270 lidí. K úspěchu společnosti významně přispívá dlouholeté know-how zaměstnanců. Díky vizi a realizaci nového sídla má společnost S+P před sebou ještě mnoho zajímavých let a navzdory současným problémům hledí pozitivně do budoucnosti bez rzi.